IDEA StatiCa Prestressing

1.00 

Vlastnosti *

Časový plán *

Přidat servis

Počet licencí

Doplňky

Probrat podmínky s prodejcem IDEA StatiCa. Vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme během 24 hodin.

Kategorie:

Product Description

Železobetonové prvky

RCS
Předdefinované tvary průřezů
Posudky MSÚ a MSP dle EN 1992-1-1, EN 1992-2 včetně NAD, SIA 262

Beam
Dlouhodobé průhyby, nelineární průhyby ŽB nosníku
Použitelnost – omezení napětí, šířka trhliny

BIM Designer
BIM nástroj Tool pro import modelů z FEM programů: AxisVM, Robot Structural Analysis, SCIA Engineer, RFEM, MIDAS, Nexis atd.


Předpjaté prvky

3D nosník, sloup, rám, předem/dodatečně předpjaté prvky
Předdefinovaný tvar průřezu
Tvary kabelů, ztráty, účinky předpjetí
Fáze výstavby, časově závislá analýza
Spřažený průřez
Posudky MSÚ a MSP dle EN 1992-1-1, EN 1992-2 včetně NAD, SIA 262
Dlouhodobé průhyby, nelineární průhyby ŽB nosníku
Použitelnost – omezení napětí, šířka trhliny


Pokročilé funkce

Spojitý Spřažený nosník
Nelineární dotvarování


Další

IDEA StatiCa Prestressing nezahrnuje detail IDEA StatiCa.
Cena balíku IDEA StatiCa Prestressing + IDEA StatiCa Detail 7.990 EUR