Známá omezení BIM propojení s MKP softwary pro návrh betonových prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Shrnutí podporovaných funkcionalit BIM propojení s MKP softwary:

Shrnutí podporovaných funkcionalit BIM propojení s MKP softwary