Základní předpoklady metody CSFM - Compatible stress field method

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

CSFM (Compatible Stress Field Method) je inovativní metoda implementovaná v IDEA StatiCa Concrete pro návrh a posouzení železobetonových konstrukcí. 

Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku našeho softwaru a přesvědčte se sami, že se nemusíte bát využívat výpočty CSFM ve svých projektech. CSFM nabízí mnohem víc, než pouhé posouzení na MSÚ. Díky pokročilosti metody, vycházející z teorie modifikovaných tlakových polích a implementace tahového ztužení rozlišující stabilizovaný či nestabilizovaný vývoj trhlin, posoudíme stěnu na MSP, tedy budeme schopni kontrolovat šířku trhlin, její deformace a napětí odpovídající kombinacím pro MSP.

Následující nahrávka z webináře představuje základní teorii metody CSFM. 

Související články