Vzdálenost mezi plechy při použití šroubového spoje nebo kontaktu.

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud modelujete Kontakt nebo spojení plechů musíte dodržet minimální vzdálenost. Vzdálenost mezi plechy může být maximálně 2 mm pro provedení výpočtu. Pokud je mezera mezi plechy větší než 2 mm, výpočet nebude proveden.

Vzdálenost = 0 mm

Z obrázku níže je zřejmé, že výpočet byl úspěšně proveden.

Vzdálenost = 2 mm

Na druhou stranu, pokud je vzdálenost 2 mm, výpočet neproběhne.