Výztuž v lokálně zatížených oblastech

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Funkcionalitu lokálně zatížené oblasti oceňují zejména inženýři věnující se navrhování prefabrikovaných a mostních konstrukcí, na kterých se vyskytují právě velké koncentrace zatížení. Lokálně zatížené oblasti byly implementovány v předchozí verzi IDEA StatiCa a verze 20.1 přináší jejich první vylepšení.

Nyní lze v lokálně zatížené oblasti navrhovat výztuž mnohem efektivněji. Výztužné vložky jsou součástí CSFM modelu a vazba mezi nimi a betonem je považována za dokonalou, tedy není uvažováno s prokluzem.


Dostupné v edici Expert Enhanced.

Související články

Lokálně zatížené oblasti

Co je CSFM?

Můžete věřit CSFM?

Základní předpoklady metody CSFM - Compatible stress field method

Pracovní diagramy v CSFM