Výpočet napětí s modulem pružnosti E v MSÚ a MSP

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Posudky mezního stavu únosnosti a použitelnosti uvažují rozdílné hodnoty modulu pružnosti.

MSÚ

Modul pružnosti se počítá z mezní hodnoty napětí betonu v daném čase (zahrnuje vývin pevnostních charakteristik betonu dle stáří prvku) a poměrného přetvoření při dosažení maximální pevnosti.

Následující tabulka v posledním sloupečku počátečního stavu průřezu ukazuje vývin modulu v čase, kdy se od stáří 28 dní uvažuje již plná hodnota 10GPa.

MSP

Norma uvažuje v části 3.1.3 s hodnotou Ecm stanovenou pro 0,4fcm jako sečný modul pružnosti.

V části (3) ale říká

V následující tabulce můžeme vidět nárust modulu pružnosti uvažovaného pro výpočet charakteristické kombinace (MSP):

Ve výpočtu modulu E hraje roli dle normy také nastavení typu kameniva. Dle nastavení materiálu v programu IDEA StatiCa se uvažuje výchozí hodnota pro silikátové kamenivo. Pro vápencové nebo pískovcové kamenivo se uvažuje s redukcí modulu dle normy a pro čedičové se uplatňuje zvýšení modulu pro posudky.