Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Všechny aplikace IDEA StatiCa obsahují speciální nástroj pro definici uživatelských vlastností. Tento nástroj se nazývá MPRL – Material Properties Range Library, tedy knihovna materiálových vlastností. Tato knihovna vám může pomoci shromažďovat, upravovat, exportovat a sdílet vámi definované vlastnosti entit v aplikacích IDEA StatiCa (vlastnosti ocelových materiálů, třídu šroubů, materiál výztuže pro železobeton, materiál pro předem a dodatečně předpjaté kabely, atd…).

Změníme vlastnosti použité oceli (vlastnosti materiálu můžou být změněny po stisknutí tlačítka Tužka) a pokračujeme uložením změn pomocí tlačítka Uložit – disketa.

Nyní musíme definovat jméno materiálu v databázi a v kategorii – tabulce (kvůli třídění). Pokračujeme pomocí tlačítka s třemi tečkami.

A chtěli bychom mít speciální kategorii Tabulka materiálů pro naši firmu.

Potvrzením tlačítkem OK se vrátíme až do okna hlavní aplikace.

Nyní je čas otevřít knihovnu MPRL tlačítkem v horním menu aplikace.

Všechny uložené vlastnosti jsou uloženy ve své příslušné kategorii, kterou můžeme procházet pomocí stromu v levém části okna. Poslední důležitý krok je uložení změn pomocí Soubor - Uložit.

Od nynější chvíle, všechny relevantní uložené vlastnosti budou dostupné ze všech aplikací IDEA StatiCa. Můžeme použít funkce Import a Export a sdílet jednotlivé záznamy s ostatními uživateli i na jiných počítačích.