STAAD.Pro BIM link for connection design

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
In this tutorial, we will demonstrate how to use the link between STAAD.Pro and IDEA StatiCa Connection. By following it step-by-step, you will learn how to export a connection from STAAD.Pro and make the design and code-check of the joint using IDEA StatiCa Connection.

1 How to activate the link

To integrate the IDEA StatiCa plugin into STAAD.Pro, open the BIM link installer: under the BIM tab, select Activate your BIM link (1). You may be asked by the operating system to confirm access (2). 

Select the Install button (3) next to STAAD.Pro. You should see the "Installed" status now.

BIM link integration

To finish the integration, you need to add the plugin to the User tools inside STAAD.Pro as well. Open STAAD.Pro project (you can use the tutorial project). 

Under Utilities in the top ribbon, select User Tools - Configure (1). Here, add the plugin as a new user-defined tool (2):

 • Menu items (3): IDEA StatiCa
 • Command (4): C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 20.1\IDEAStatiCa.vbs
 • Initial Directory (5): C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 20.1\
BIM link integration

Confirm by OK (6). 

The IDEA StatiCa plugin has been added and can be accessed under User Tools now.

BIM link integration

Please see the remarks about the limitations of this BIM link.

2 How to use the link

Now, we will have a look at an example of how to export one connection from STAAD.Pro and design and code-check it in IDEA StatiCa Connection.

Download and open the STAAD.Pro project file (STAAD.Pro+IDEAStatiCa steel hall.std) and run the analysis. Go to Utilities - User Tools and open IDEA StatiCa plugin.

IDEA StatiCa Code-check manager will appear. 

How to use the link

In the first step, select the desired standard. Please note that it is not possible to change it afterward. In this example, please select AISC and press Continue.

How to use the link

The code-check manager will store and manage all the items exported from the STAAD project into IDEA StatiCa applications. At the moment it is empty and ready to add the first item/connection. 

In STAAD.Pro, change the cursor to Geometry and select node #80 together with all connected members.

How to use the link

In Code-check manager, select Connection import in the top ribbon.

How to use the link

Configure the exported connection as follows: select member M203 as the Baring one and Merge M203 with M207. Continue with the Definition of loads.

How to use the link

In this wizard, you can manage the exported: load groups, combinations, and result classes. Load combinations are transferred as separated load cases and are not combined with other combinations. 

How to use the link
How to use the link

In Result Classes, you can select combinations which you would like to check in IDEA StatiCa Connection. The combination "6: COMB_STRENGTH" for the ultimate limit state is added automatically and includes all the load cases listed in the previous window. Finish

How to use the link

Finish also the connection configuration.

How to use the link

Everything's ready to open the connection in IDEA StatiCa Connection.

How to use the link

3 Design

Joint geometry and load effects have been imported from STAAD.Pro project and you can start designing. 

In this example, the Imperial system of units is used (see how to change the system of units).

Příkazy v Code-check manageru

Code-check manager je nástroj BIM propojení pro správu a synchronizaci kontrukčních detailů (styčníky, prvky) importovaných do IDEA StatiCa z jiných programů. Spouští se přímo v programech, odkud se budou modely importovat, pomocí přidaných příkazů nebo tlačítek. Funkce Code-check manageru se mírně liší v závislosti na tom, zda je zdrojový program typu CAD nebo MKP.

Import:

 • Styčník - importuje vybraný uzel do aplikace IDEA StatiCa Connection.
 • Prvek (pouze MKP programy) - importuje vybraný prvek do aplikace IDEA StatiCa Member.

Akce pro vybranou položku:

 • Otevřít - otevře vybranou položku v příslušné aplikaci.
 • Reset (pouze MKP programy) - odstraní všechny úpravy na importované položce a vrátí model do výchozího stavu.
 • Vypočítat - synchronizuje a vypočítá vybranou položku projektu a zobrazí novou sadu výsledků.
 • Synchronizovat (pouze CAD programy) - detekuje změny ve zdrojovém projektu již importované položky (změny tloušťky plechů, změny průřezů, změny vlastností svarů, šroubů) a aktualizuje je v modelu IDEA StatiCa.
  Poznámka: Neumaže / nepřidá do modelu nové plechy nebo prvky, nebo jejich změněné pozice; v takovém případě je nutné smazat aktuální položku a znovu ji importovat
 • Smazat - smaže vybranou položku

Akce pro všechny položky:

 • Calculate all - synchronizuje a vypočítá všechny položky projektu a zobrazí nové sady výsledků.
 • Synchronize all - detekuje změny ve zdrojovém projektu již importovaných položek (změny tloušťky plechů, změny průřezů, změny vlastností svarů, šroubů; nové účinky zatížení) a aktualizuje je v modelech IDEA StatiCa.
  Poznámka: Neumaže / nepřidá do modelu nové plechy nebo prvky, nebo jejich změněné pozice, nebo nové či umazané zatížení; v takovém případě je nutné smazat aktuální položku a znovu ji importovat

Poznámka:

Mějte prosím na paměti, že IDEA StatiCa se synchronizuje jednosměrně s projektem v jiném programu, nikoli naopak.

 • MKP program - synchronizace neovlivní navržené operace (ořez, čelní deska, ...).
 • CAD program -  synchronizace neovlivní zadané účinky zatížení.

Změníme-li jakýkoliv parametr (průřez, kombinace zatížení, operace) v importovaném modelu v IDEA StatiCa a poté jej synchronizujeme se zdrojovým projektem, všechny úpravy (kromě výše uvedených) budou ztraceny a nahrazeny parametry ve zdrojovém projektu.

Např. Pokud upravíte návrh přípoje v aplikaci IDEA StatiCa Connection na modelu, který jste předtím importovali z Tekla Structures, a poté jej synchronizujete, změny provedené v IDEA StatiCa Connection budou nahrazeny aktuální stavem v Tekla Structures.

Known limitations for STAAD.Pro

For now, the link works for a wide variety of connections/joints. However, please take into account yet unsupported functionality.

Limitation: Geometrical eccentricity - joint node is not in the central point

Workaround: Import the joint and move the beams manually to the proper positions. Imported internal forces include the eccentricity effects, only the geometrical offset is missing.

Known limitations of STAAD.Pro link
Known limitations of STAAD.Pro link

Vzorové projekty

Stáhnout

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.