Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Jsou dva různé důvody pro toto chybové oznámení. Příčinou je vždy nevhodně zadaná výrobní operace.

Příčina I: Šrouby jsou moc blízko od okraje desky

Toto obecně znamená, že není možno vytvořit síť konečných prvků okolo díry pro šroub, protože není dostatečná vzdálenost mezi hranou desky a okrajem díry pro šroub. Pro díru šroubu o průměru d0 musí být vzdálenost k okraji desky větší než d0/2. Proto střed díry pro šroub musí být umístěn dál než ve vzdálenosti d0 od hrany desky.

Příklad:

Pro šroub o velikosti M16 je průměr díry d0 18 mm a pozice šroubu musí být větší, než 18 mm od hrany jakékoliv desky, kterou spojuje.

Pokud zvětšíme vzdálenost mezi šroubem a hranou desky, výpočet může být proveden.

Příčina II: Šrouby nejsou zadané na správnou desku

I přesto, že šrouby na následujícím obrázku mohou na první pohled vypadat jako správně zadané, není tomu tak a vyskytla se chyba. Důvodem je fakt, že těchto 8 šroubů nemůže být definováno v jedné výrobní operaci, jelikož spojují příložky se dvěma různými nosnými prvky. Levá čtveřice spojuje příložky a prvek B1, zatímco pravá čtveřice spojuje příložky a prvek B2.

Proto je nutné oddělit tyto šrouby do dvou výrobních operací: v prvním kroku zadáme šroubový spoj GRD1 pro čtyři šrouby spojující prvek B1 a správně šrouby umístíme.

Zkopírujeme výrobní operaci a změníme Prvek 2 na B2, následně změníme pozici šroubů.

Nyní jsou jednotlivé skupiny šroubů zadány na správné desky-plechy a výpočet může být proveden.

Pro efektivní návrh oboustranných příložek je vhodné použít výrobní operaci Příložka. Návrh může být proveden pouze jednou výrobní operací, čímž je zamezeno možnému nedorozumění v průběhu zadání. Podívejte se na příklad níže.