Součinitel dotvarování v IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V aplikaci IDEA StatiCa Detail je možno analyzovat konstrukci z pohledu krátkodobého a dlouhodobého působení. 

Vzhledem k dlouhodobému působení je vytvořen nový model, kde se uvažuje s efektivním modulem pružnosti, který je vyjádřen na základě součinitele dotvarování. Součinitel dotvarování by měl být pro každou fázi výstavby volen zvlášť (TDA). 

Koeficient dotvarování se vkládá části Materiál & modely.

Postup nalezení koeficientu dotvarování naleznete v nahrávce z jednoho z našich webinářů: