RFEM/RSTAB BIM propojení pro návrh a posouzení styčníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak používat BIM propojení mezi RFEM/RSTAB a IDEA StatiCa Connection k modelování, návrhu a posouzení ocelového přípoje.

1 Aktivace propojení

Pro vytvoření BIM propojení musí být v RFEM/RSTAB nainstalován modul COM.

Nainstalujte si prosím nejnovější verzi IDEA StatiCa, která je ke stažení v sekci Stahování.

Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu RFEM/RSTAB, aktuální informace najdete v sekci BIM.

IDEA StatiCa se automaticky integruje do CAD/CAE softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžeme spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

V IDEA StatiCa otevřte záložku BIM a Aktivace BIM propojení. V průběhu procesu se může objevit upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrďte stisknutím Ano.

Vyberte software, do kterého chcete IDEA StatiCa integrovat, klikněte na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

Pozn.: RFEM/RSTAB BIM link podporuje pouze normu Eurokód (EN).

2 Jak používat propojení

Nejprve stáhněte soubor projektu RFEM (EN).rf5 (na konci návodu) a otevřte ho v RFEM/RSTAB. Zde přejděte do menu Add-on Modules a External Modules a spusťte příkaz IDEA Statica Steel.

Otevře se Code-check manager, nyní můžete na prutovém modelu vybrat styčník s připojenými pruty, který je třeba posoudit v IDEA StatiCa Connection podle Eurokódu a spustit příkaz Connection pro import styčníku.

Importovaný styčník se přidá na seznam položek projektu. Vybráním styčníku v seznamu se ukáže prutový model styčníku a tabulka průřezů. V tomto kroku můžete upravit importované zatěžovací stavy nebo importovat další dynamické zatěžovací stavy, nebo spojit rozdělené pruty do spojitých. Ponechejte vše ve výchozím nastavení a pokračujte tlačítkem Finish.

Import styčníku je hotový, kliknutím na Open ho můžete otevřít v aplikaci Connection. Importovaný styčník a jeho nastavení můžete v seznamu také resetovat, smazat, atd.

3 Návrh

Průřezy, geometrie styčníku a účinky zatížení jsou načteny, můžete začít modelovat přípoj.

K vytvoření celého připojení styčníku přidejte několik výrobních operací. Klikněte pravý tlačítkem myši na Operace, zvolte Přidat operaci a vyberte operaci Řez.

V dalším kroku přidejte výrobní operaci Čelní deska a upravte její parametry.

Přidejte další operaci Řez a nastavte parametry pro příslušný prvek.

Návrh dokončete přidáním operace Přípojný plech pro zbývající prvek.

4 Posudek

Analýza na základě CBFEM se spustí příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a okamžitě je možné prohlížet souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Na záložce Posudek je možné aktivovat Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abyste si prohlédli celkové chování přípoje. Dále jsou k dispozici detailní výsledky, například na záložce Šrouby se můžete podívat na vzorce posudků.

Ve výchozím nastavení se zobrazí obálka všech účinků zatížení Pro extrém. Kliknete-li na libovolnou část styčníku (např. přípojnou desku), v pásu karet se ukáže, který účinek zatížení je pro tuto část nejméně příznivý.

Změníte-li v pásu karet zobrazení výsledků z Pro extrém na Pro aktuální, můžete si zobrazit a procházet výsledky každého účinku zatížení zvlášť na celém styčníku.

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste naimportovali ocelový styčník z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa Connection, kde jste ho navrhli a posoudili dle platných norem.

6 Synchronizace modelů

Uložte projekt v IDEA StatiCa a zavřete aplikaci Connection. Všechny navržené a posouzené styčníky, které jste převedli z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa zůstanou uložené v seznamu položek projektu. Code-check manager nabízí několik příkazů pro další zpracování importovaných položek projektu.

Pro předvedení funkce synchronizace změňte průřez jednoho prutu v RFEM/RSTAB.

Přepočítejte statický model a znovu otevřte Code-check manager.

Zde vyberte styčník v seznamu položek projektu a klikněte na Synchronize all.

Geometrie a zatěžovací stavy byly aktualizovány, styčník můžete znovu otevřít kliknutím na Open.

Otevře se aplikace Connection, můžete zkontrolovat změněný průřez a případně upravit parametry dotčených operací.

Přepočítejte a znovu styčník, uložte nový stav a zavřete aplikaci Connection. Dále můžete pokračovat importováním a posuzováním dalších styčníků nebo nosníků.

Známá omezení pro RFEM/RSTAB

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: BIM propojení s RFEM/RSTAB podporuje export styčníků a prvků pouze pro normu Eurokód (EN).

Řešení:  N/A, další normy budou přidány v budoucích verzích IDEA StatiCa.


Omezení: Nefunguje export naráz vícenasobného výběrů styčníků anebo prvků z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa.

Řešení: N/A, RFEM/RSTAB umožňuje exportovat pouze jednu styčník s příslušnými pruty nebo jeden prvek naráz.


Omezení: Když je zapnuto nastavení zobrazení „Sets of members“, při exportu uzlu se můžou pro některé průřezy načíst nesprávná data a pruty navíc, nebo objevit chybová hláška.

Řešení: Vypněte nastavení "Sets of member" a opakujte export uzlu.


Omezení: Geometrická excentricita – střed styčníku není v uzlu

Řešení: RFEM/RSTAB nabízí několik možností, jak zadat excentricity. Zadání excentricity pomocí možnosti Local x,y,z coordinates způsobuje potíže při načítání geometrických dat do IDEA StatiCa. V případě nesprávně načtených dat zadejte excentricity v RFEM/RSTAB přes možnost Global X,Y,Z coordinates.


Omezení: Exportování prutů s náběhy a jinými úpravami průřezů na koncích prutů není možné.

Řešení:  Náběhy a jiné úpravy jsou během exportu ignorovány a je možné je přidat posléze v IDEA StatiCa.

Vzorové projekty

Otevřít v aplikaci Viewer Stáhnout