RFEM/RSTAB BIM propojení pro návrh a posouzení ocelového prvku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak používat BIM propojení mezi RFEM/RSTAB a IDEA StatiCa Member k modelování, návrhu a posouzení ocelových prvků se ztrátou stability.

1 Aktivace propojení

IDEA StatiCa se automaticky integruje do CAD/CAE softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžeme spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

V IDEA StatiCa otevřte záložku BIM a Aktivace BIM propojení. V průběhu procesu se může objevit upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrďte stisknutím Ano.

Vyberte software, do kterého chcete IDEA StatiCa integrovat, klikněte na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

Pozn.: RFEM/RSTAB BIM link podporuje pouze normu Eurokód (EN).

2 Jak používat propojení

Nejprve stáhněte soubor projektu RFEM.rf5 a otevřte ho v RFEM/RSTAB. Zde přejděte do menu Add-on Modules a External Modules a spusťte příkaz IDEA Statica Steel (pro RFEM6/RSTAB9 použijte tento proces).

Otevře se Code-check manager a na prutovém modelu můžete vybírat prvek, který je potřeba posoudit v IDEA StatiCa Member podle Eurokódu a spustit příkaz Prvek pro jeho import.

Importovaný prvek se přidá na seznam položek projektu spolu s přidruženými styčníky. Vybráním styčníku v seznamu se ukáže prutový model prvku a tabulka průřezů. V tomto kroku můžete upravit importované zatěžovací stavy. Ponechejte vše ve výchozím nastavení a začněte nejprve zadáním styčníků.

3 Návrh

V seznamu vyberte uzel 22, kliněte na Finish a otevřete styčník v aplikaci Connection. Styčník namodelujte podle návodu RFEM/RSTAB BIM propojení pro návrh a posouzení styčníku (od kapitoly 3 dále).

Potom vyberte uzel 23, opět klikněte na Finish a otevřete styčník.

Místo modelování přípojů zadáváním operací využijte připravenou šablonu ze souborů ke stažení, které jsou k dispozici pro tento návod.

Otevřte Správce šablon a importujte šablonu do vaší databáze uvnitř IDEA StatiCa.

Pak klikněte na Použít a vyberte danou šablonu.

Vyberte sestavu šroubů pro použité operace v rámci šablony.

Návrh přípojů pomocí šablony je hotový, model stačí Uložit a zavřít aplikaci Connection, nebo můžete ještě spustit analýzu a styčník i posoudit.

Nakonfigurovali jste a navrhli oba styčníku, které jsou součástí analyzovaného prvku. Nyní vyberte prvek nosníku v seznamu a klikněte na Finish.

Prvek nosníku otevřete v aplikaci Member.

Všechna data, jako je geometrie a zatížení, byla importována a oba styčníky jsou již hotové. Model nosníku je připraven k analýze, nejprve však přidejte výřezy do jeho stojiny. Klepněte pravým tlačítkem myši na Operace v nabídce 3D scény a vyberte operaci Otvor.

Upravte parametry operace, změňte velikost a tvar na N-gon (polygon o n stranách) a zadejte násobek počtu otvorů.

4 Posudek

Přejděte na kartu Posudek, vyberte MNA (materiálově nelineární analýza s využitím technologie CBFEM) a spusťte výpočet. Analytický model se vygeneruje automaticky, výpočet je proveden a po dokončení se zobrazí souhrnné výsledky posouzení.

V dalším kroku přepněte typ analýzy na LBA (lineární analýza ztráty stability) a znovu spusťte výpočet.

Po dokončení analýzy můžete procházet součinitele ztráty stability v tabulce výsledků na kartě Posudek. Kliknutím na řádek v tabulce,  např. 1. tvar ztráty stability, se zobrazí tvar ztráty stability také na modelu ve 3D scéně. Vykreslení zýsledků je možné zvýraznit zvolením deformace podle směru Uy.

Nyní můžete spustit výpočet GMNIA (geometricky a materiálově nelineární analýza s vlivem imperfekcí). Dle normy EN 1993-1-1 vyberte nejkritičtější tvar ztráty stability, nebo jejich kombinaci a zadejte hodnotu počátečních imperfekcí. V tomto případě vyhodnotíme jako nejkritičtější první tvar ztráty stability. Typ analýzy přepněte na GMNIA a v záložce GMNIA do kolonky Amplituda ve sloupečku 1 zadejte hodnotu imperfekcí 10 mm (0,5xL/300 = 0,5*6000/300 = 10 mm). Pak znovu spusťte výpočet. V tomto případě může výpočet trvat i několik minut.

Nosník prošel posouzením včetně zohlednění počátečních imperfekcí, můžete tedy prohlížet konečné výsledky a kontrolovat rozložení napětí nebo průběhy vnitřních sil.

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste importovali ocelový styčník z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa Member, kde jste ho navrhli a posoudili dle platných norem.

6 Synchronizace modelů

Uložte projekt a zavřete aplikaci Member. Všechny navržené a posouzené prvky, které se naimportují z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa zůstanou uložené v seznamu položek projektu. Code-check manager nabízí několik příkazů pro další zpracování položek projektu.

Změňte průřez analyzovaného prvku, abyste si vyzkoušeli funkci synchronizace.

Poté přepočtěte projekt v RFEM/RSTAB a znovu otevřete Code-check manager.

Vyberte prvek nosníku v seznamu a klikněte na Synchronizovat vše.

Geometrie a zatížení byly aktualizovány, kliknutím na Otevřít můžete zkontrolovat model.

V aplikaci Member můžete vidět, že model byl aktualizován a zadané operace se přizpůsobily nové geometrii.

Návrh nosníku můžete znovu upravit, přepočítat a posoudit, uložit a zavřít. Poté můžete pokračovat v importu  posouzení dalších prvků nebo styčníků.

Známá omezení pro RFEM/RSTAB

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: Exportování prutů s náběhy a jinými úpravami průřezů na koncích prutů není možné.

Řešení: Náběhy a jiné úpravy jsou během exportu ignorovány a je možné je přidat posléze v IDEA StatiCa.


Omezení: Export přípoje na průběžném prutu bez mezilehlého uzlu nefunguje.

Řešení: Přidejde mezilehlý uzel na průběžný prut, např. pomocí příkazu "Divide Member Using n Intermediate Nodes" a vyberte možnost "Place new nodes on the line without dividing it", aby zůstal prut průběžný. Toto je možné provést naráz pro celou konstrukci vybráním všech prutů.


Omezení: Když je zapnuto nastavení zobrazení „Sets of members“, při exportu uzlu se můžou pro některé průřezy načíst nesprávná data a pruty navíc, nebo objevit chybová hláška.

Řešení: Vypněte nastavení "Sets of member" a opakujte export uzlu.


Omezení: Geometrická excentricita – střed styčníku není v uzlu

Řešení: RFEM/RSTAB nabízí několik možností, jak zadat excentricity. Zadání excentricity pomocí možnosti Local x,y,z coordinates způsobuje potíže při načítání geometrických dat do IDEA StatiCa. V případě nesprávně načtených dat zadejte excentricity v RFEM/RSTAB přes možnost Global X,Y,Z coordinates.


Omezení: Objekt "Joint" není podporován pro přenos dat a blokuje import geometrie a účinků zatížení přípojů do Checkbotu.

Řešení: Odstraňte objekty "Joint", přepočítejte model a importujte přípoje.

Vzorové projekty