Proč je posudek interakce i po přitížení 100 %?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Interakce se provádí pro kombinaci posouvající síly a kroutícího momentu, ale také pro jejich kombinaci s vlivem ohybového momentu. I po přitížení některé se složek může být výsledkem vyhovující posudek na hodnotě 100%. Důvodem je dosažení napětí ve výztuži nebo betonu na plastickou mez. Ukažme si názorný příklad:

Průřez je namáhán posouvající silou 80kN a ohybovým momentem -185kNm. Horní vrstva výztuže teprve dosáhla meze kluzu – zobrazeno v napětí po výšce průřezu i pracovním diagramu oceli vložky.

Zvětšíme ohybový moment na -200kNm a vidíme, že se pohybujeme již na plastické větvi v horní vrstvě výztuže. Další vrstvy můžou teprve začít plastizovat ale v nejvíce namáhaných vložkách je již dosaženo 100% napětí na mezi kluzu a proto se v interakci pořád vypisuje posudek 100% využití.