Podpora závěsu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Definice okrajových podmínek bývá nelehkým úkolem při modelování konstrukcí v MKP programech. Pouze správně podepřený model může vystihnout realitu. V aplikaci IDEA StatiCa Detail máte k dispozici 5 různých typů podpor, zjistěte, jak je správně používat.

Podpora závěsu je čtvrtým typem podepření v IDEA StatiCa Detail. Podpora aplikovaná na vnější části závěsu je podle natočení přepočítaná na podpory působící v osách každé větvě závěsu, podpory jsou aplikovány v místě, kde větve závěsu vstupují do betonu. Část závěsu vystupující z betonu není posuzována. Využití této podpory je zřejmé – zdvihací systémy prefabrikovaných dílců, zejména manipulační úchyty (oka) z betonářské oceli.

Související články

Bodová rozložená podpora

Roznášecí deska

Liniová podpora

Plošná podpora