Opravené chyby v IDEA StatiCa 21.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Zde najdete seznam opravených chyb, které nahlásili naši zákazníci. Nejedná se o kompletní seznam, ale o souhrn hlavních vyřešených problémů. Doufáme, že pro vás bude užitečný.

BIM propojení

 • Průřez se dvěmi úhelníky nebyl rozpoznán a všechny importy skončily s chybou.
 • Vylepšení stability propojení s Dlubal RFEM
 • Vnitřní síly importované z RSTAB měly opačný směr.
 • Při importu z Tekla Structures byly některé prvky nesprávně definovány jako průběžné.  
 • Detailní posudek v IDEA StatiCa BIM nebyl exportován do DOC souboru.
 • Oprava chyby u importu z RFEM "The server was unable to process your request due to an internal error".

Connection

 • Výrobní operace Přípojný plech může způsobit singularitu modelu. Tento problém se vyskytl, když byl výřez  > 0 a úhel nosníku roven -180°.
 • Zarovnání výztužného prvku nebylo správně použito.
 • Vkládání obrázků z galerie do protokolu mohlo způsobit pád aplikace.
 • Šrafovaná oblast kontaktního napětí pod základní deskou nebyla správně exportována do DXF.
 • Výpočet smykové únosnosti předpjatých šroubů s oválnými otvory byl upraven. Byly použity hodnoty redukčního součinitele ks dle EN 1993-1-8, tabulka 3.6, oddíl 3.9.1.
 • Chybu může způsobit řez trubek: "Err - nasread: Error while parsing". Generátor sítě byl opraven.
 • Operace Negativní těleso  může způsobit rozpad prutu.
 • Oprava problému, kdy tyč přivařená ke spojovací desce způsobovala singularitu modelu.
 • Zlepšení analýzy tuhosti - poměr působících zatížení (N, Vy, Vz, Mx, My, Mz) je nyní dokonale úměrný. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na odstavec "How are the loads applied?" v souvisejícím dokumentu s teoretickými základy "Stiffness analysis and deformation capacity

Member

 •  Změna profilu prvku nebyla v některých případech automaticky aplikována na související přípoj.
 • Lineární analýza vzpěru nebyla dokončena, pokud model obsahoval kotvu s mezerou.
 • Oprava problému, kdy nebyl správně nastaven směr některých importovaných prvků.

Viewer

 • Operace STUB se nezobrazovala správně.
 • Oprava problému, kdy se některé části přípojů neexportovaly do souboru DWG.
 • Prvky se nezobrazovaly správně v případě prodloužení pomocí operace Řez.

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.