Ocelové styčníky dřevěných prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Návrh ocelových styčníků připojujících dřevěné prvky a jejich posouzení byl jeden z požadavků, které jsme měli již dlouho v seznamu možných vylepšení. Technologie již byla k dispozici, ale nejdříve bylo nutno provést vývoj a ověření modelů. Nakonec můžeme ve verzi 20 jako první krůček dodat funkci pro styčníky ocel-dřevo.

Příklad styčníků ocel-dřevo.

Příklad styčníků ocel-dřevo.

Uživatel může získat výsledky na styčníkových deskách podle zvolené normy pro posudek. Posudek dřevěných prvků, šroubů ve dřevě nebo svorníků není proveden a musí být zajištěn jiným způsobem (inženýrem). Na druhou stranu aplikace Connection dodá uživateli vstupy v podobě přesných sil působících na šrouby nebo svorníky.


Pro ocelové styčníky dřevěných prvků byly zavedeny dvě nové výrobní operace. Styčníkový plech a Přípojný plech. Uživatel si je může vybrat ze seznamu výrobních operací.

Výrobní operace Styčníkový plech a Přípojný plech, které jsou věnovány styčníkům ocel-dřevo.

Pro urychlení všeho návrhu jsme nachystali šablony v průvodci návrhu styčníku.

Šablony věnované styčníkům ocel-dřevo.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Enhanced.