Návrh styčníku s využitím Connection Browseru

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Naučte se používat funkci Connection browser k efektivnějšímu návrhu ocelových přípojů při opakovaných návrzích. Ukážeme vám také standardní manuální operace pro obecná konstrukční uspořádání.

1 Nový projekt

Spusťme IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Connection. Vytvořte nový projekt výběrem výchozí šablony, která je nejblíže požadovanému návrhu, vyplněním názvu, výběrem normy návrhu a výchozích vlastností materiálu - pro náš příklad S355.

2 Původní operace

Změníme operaci CPL1 na typ 'Oříznutý prvek'

Stejná změna se použije i pro druhou operaci CPL2.

Přidáme další sadu výztuh sloupu. Proto pouze zkopírujeme aktuální operaci STIFF1.

A tyto výztuhy zalícujeme na okraje čelní desky EP1.

Změníme úhel sklonu prutu B na 3,0°.

3 Connection browser

Publikujte svůj návrh do cloudového prohlížeče Connection browser.

Vytvořte nový model přípoje pomocí této prázdné šablony z Wizardového průvodce.

Použijte svůj dříve uložený návrh z průzkumníka Connection browser pomocí tlačítka 'Návrh'.

Tento návrh se aplikuje, i když geometrie není zcela identická. (Pruty B mají jiný úhel sklonu).

4 Prut z dvojitého úhelníku

Nyní chceme pro nově připojený prut použít přípoj přes styčníkový plech. Přidáme tedy operaci 'Výztužný plech'.

Změníme jeho natočení kolem osy X na 90°.

Přidáme operaci Ořez plechu.

Rozměr B1 zvětšíme na 300 mm.

Protože chceme použít přerušovaný svar namísto automaticky vytvořeného kontinuálního, musíme původní svar vypnout v nastavení Ořezu plechu

Teď přidáme novou operaci Svar nebo kontakt.

A nastavíme parametry operace svaru pro připojení všech správných plechů a hran.

Přidáme nový prvek M5 se správnou polohou a průřezem. 

Nyní můžeme tento nový prut M5 připojit ke styčníkovému plechu SP1 pomocí operace Skupina šroubů.

Parametry skupiny šroubů je třeba upravit na správné hodnoty.

Nyní jsme úspěšně vytvořili nový styčník pomocí Connection Browseru a jeho funkce Návrh. Dále jsme si vyzkoušeli vytvoření manuálně přidaného přerušovaného svaru a skupiny šroubů se třemi připojenými plechy. 


RELATED CONTENT

Connection Browser – nová knihovna návrhů

Firemní sada styčníků & výběr prvků v Connection Browseru

Složitý projekt? Sdílejte práci s kolegy

Evoluce v navrhování styčníků – Connection Browser