Na co slouží Topologická optimalizace?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Nástroj návrhu Topologická optimalizace vám pomůže s návrhem a umístěním výztuže. Ve výpočtu se uvažuje efektivní objem konstrukce (20 %, 40 %, 60 % nebo 80 %), a pomocí několika iterací se tento objem umístí tak, aby vzniklá topologie byla co nejtužší. Výsledkem je topologie tlakových polí a tažených oblastí.