Musím vypnout IDEA StatiCa, aby licenci mohl používat můj kolega?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Táto odpoveď platí pro IDEA StatiCa 21.1. a starší verze

Jste vy a vaši kolegové stále online a chcete rychle sdílet licenci? Nebo chcete mít možnost opustit kancelář a dokončit práci na cestách bez připojení k internetu? 

Pokud v úvodním dialogovém okně aplikace je políčko „Zůstat přihlášen“ zaškrtnuto, zůstane licence ve vašem počítači po dobu 72 hodin bez nutnosti připojení k internetu a nikdo jiný nemá k této licenci přístup. Během této doby můžete počítač vypnout a zapnout. Toto nastavení je užitečné pro pracovní cesty, práci z domu nebo pracoviště s nestabilním připojením k internetu.

Pokud je toto zaškrtávací políčko prázdné, licence bude uvolněna z vašeho počítače a navrácena licenčnímu serveru ihned po ukončení IDEA StatiCa. Toto nastavení však vyžaduje neustálé připojení k internetu, a proto je vhodné pro větší skupiny pracovníků se stabilním připojením.