Mostní příčník (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se naučíte jak navrhnout a posoudit ocelový prvek pomocí IDEA StatiCa Member. Projdete si postup, jak získat správná data z globálního MKP modelu a jak vytvořit odpovídající model v IDEA StatiCa Member.

Podmínkou pro práci v IDEA StatiCa Member je v tomto případě navržený a posouzený model konstrukce v globální MKP aplikaci.

1 Nový projekt

Otevřte IDEA StatiCa a zvolte aplikaci Member.

Vytvořte nový projekt, zvolte jméno projektu a složku pro uložení. Poté zvolte normu pro posouzení, základní materiál a topologii. Zvolte rozpětí analyzovaného prvku 4 m. Nakonec zvolte příkaz Vytvořit projekt.

Projekt je vytvořen a můžete začít navrhovat ocelový prvek.

2 Analyzovaný prvek

Pohodlný způsob jak navrhnout ocelový prvek v IDEA StatiCa Member je následovat posloupnost položek ve stromu entit na pravé straně 3D okna zhora dolů. Začněte tedy Analyzovaným prvkem.

Nastavte Odsazení ez na -275 mm podle globálního MKP modelu.

3 Přípojné prvky

Přípojné prvky vytvořené průvodcem nemají správné vlastnosti a nehodí se. Proto je všechny smažte pomocí příkazu Smazat.

Musíte smazat všechny Přípojné prvky. Váš projekt nyní vypadá stejně, jako na obrázku níže.

Nyní je čas zadat nové průběžné přípojné prvky ve správném směru. V položce CON1 zvolte příkaz Přípojný prvek - průběžný ve směru Y.

Ve vytvořeném přípojném prvku RM2 změňte průřez na svařované parametrické I podle parametrů z obrázku níže.

Poté musíte změnit geometrii prvku a jeho okrajové podmínky.

Nyní pokračujte přidáním druhého průběžného přípojného prvku ve směru Y pomocí příkazu ve styčníku CON2.

Nyní sjednoťte vlastnosti RM3 tak, aby odpovídaly vlastnostem RM2.

4 Zatížení

Tato část je klíčová pro správné chování modelu v Member aplikaci. Není jednoduché zatížit správně model. IDEA StatiCa doporučuje pečlivé nastudování všech dostupných materiálů týkající se tohoto tématu.

Inženýr by měl zjistit veškeré informace týkající se zatížení a jejich hodnot na správném řezu konstrukce z globálního MKP modelu. Může to vypadat například jako na obrázku níže.

A nyní zatížíte model v aplikaci Member pomocí zjištěných hodnot vnitřních sil. Použijte zatěžovací stav LE1 a zadáte zatížení pomocí Liniových zatížení a Koncových sil.

5 Styčníky

Pokračujte další položkou ve stromu entit. Navrhnete styčníky. Zvolte tedy CON1 a příkaz Editovat styčník. Okno aplikace IDEA StatiCa Connection se automaticky otevře během několika sekund.

IDEA StatiCa doporučuje umístit si okno aplikace Connection na druhý monitor tak, abyste mohli pracovat ve dvou oknech zároveň. Toto vám umožní zrychlit proces návrhu. Zadejte novou výrobní operaci.

Budete dotázáni na zvolení třídy šroubů. Zvolte M24 8.8.

Nyní upravte vlastnosti čelní desky podle obrázku níže.

Nadefinujte rozšíření. Zadejte novou výrobní operaci.

Upravte vlastnosti rozšíření WID1.

Nyní využijete již definované operace WID1 a udělejte kopii.

Změňte vlastnosti operace WID2.

Poslední výrobní operace bude Výztuha.

Změňte její vlastnosti podle obrázku níže.

Poslední důležitý krok na závěr. Musíte uložit změny pomocí příkazu Uložit na pásu karet. Jakmile návrh uložíte, okamžitě se všechny data propíší do modelu v aplikaci Member.

Nemusíte zavírat okno aplikace Connection. Okno aplikace Member je aktivní a můžete pracovat zároveň v obou oknech. Nyní budete editovat položku CON2.

Návrh styčníku CON2 provedete naprosto stejně jako CON1 s vyjímkou poslední operace Výztuha. Provedete návrh čelní desky, včetně obou rozšíření přesně podle předešlých obrázků.

Vlastnosti výztuhy STIFF1 zvolte podle obrázku níže.

Nesmíte zapomenout Uložit data. Poté by měl model v aplikaci Member vypadat stejně jako na obrázku níže.

Navrhli jste model v aplikaci Member.

6 Posudek

Nyní můžete přistoupit k posudku. Pokračovat budete přepnutím do karty Posudek. Jednotlivé analýzy musíte spustit ve správném pořadí za sebou. Nejdříve MNA, poté LBA a až nakonec lze provést GMNIA. Tento sled musí být zachován. Nejdříve tedy spusťte Výpočet pro MNA.

Výsledky analýzy MNA jsou dostupné. Prozkoumejte výsledky, zapněte pohled na Uz deformaci.

Nyní změňte na pásu karety typ analýzy na LBA a poté spusťe Výpočet.

Výsledky LBA jsou k dispozici. Podívejte se na první tvar ztráty stability (tvar bude zjevnější, pokud zapnete Uy deformaci). Tento tvar ztráty stability reprezentuje klopení nosníku.

Druhý tvar ztráty stability reprezentuje lokální boulení stojny vysokého nosníku.

Musíte projít všechny dostupné tvary ztráty stability a rozhodnout se, který je z nich nejvíce nebezpečný. IDEA StatiCa považuje první tvar ztráty stability (klopení nosníku) za nejnebezpečnější. Podle normy EN 1993-1-1 můžete spočítat lokální imperfekce pro analyzovaný prvek. IDEA StatiCa doporučuje pečlivě projít veškeré dostupné materiály o imperfekcích.

Analyzovaný prvek je dlouhý 4000 mm, imperfekce L / 300 = 4000 / 300 = 13.33mm. Chcete analyzovat chování při klopení a tudíž můžete dle normy přenásobit imperfekci koeficientem k = 0.5.

Vypočtená hodnota imperfekce je tedy 7mm pro první tvar ztráty stability. Poté co zadáte imperfekce můžete spustit Výpočet.

Výsledky GMNIA jsou dostupné.

7 Operace

Můžete zadat několik výrobních operací na analyzovaný prvek. Například otvory, výztuhy, atd. Zadejte tedy Novou operaci.

Je vhodné zadat příčné výztuhy na analyzovaný prvek. Návrh příčných výztuh by měl zvětšit odolnost nosníku proti klopení. Můžete to tedy prozkoumat.

Nastavte vlastnosti operace STIFF T1 podle obrázku níže.

Zadejte další příčné výztuhy podle obrázku níže.

Nyní můžete spustit výpočet jednotlivých analýz stejně jako předtím. Prozkoumejte výsledky vlivu příčných výztuh na analyzovaný prvek.

8 Protokol

V poslením kroku jděte na kartu Protokol. IDEA StatiCa nabízí modifikovatelný protokol, který může být vytisknut nebo uložen v několika formátech.

Provedli jste návrh a posouzení příčníku ocelového mostu v IDEA StatiCa Member.

Vzorové projekty