Kritický faktor zatížení - analýza lineární ztráty stability

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Jak přistoupit ke kritickému faktoru zatížení?  Co uvádí norma EN 1993-1-1?  

Norma říká, že pro konstrukci lze použít analýzu prvního řádu, pokud lze zanedbat nárůst příslušných vnitřních sil nebo momentů nebo jakoukoli jinou změnu chování konstrukce způsobenou deformacemi. Tuto podmínku lze považovat za splněnou, pokud je splněno následující kritérium. 

Související články

Stabilitní analýza obloukových prvků