Jak zkombinovat Tekla Structures a SAP2000

V tomto návodu si ukážeme, jak používat IDEA StatiCa Code-check manager k importu 3D modelu styčníku vytvořeného v Tekla Structures a sloučit ho s vnitřními silami styčníku importovanými ze SAP2000 (stejně tak jako z jiného podporovaného FEM/CAD softwaru).

1 Jak aktivovat propojení

2 Jak používat propojení (SAP2000)

Modely budete ovládat pomocí naší aplikace Code-check manager(CCM), což je nástroj pro export, správu, přepočet nebo synchronizaci všech položek přípojů nebo prvků. Spouští se přímo v aplikaci 3. stran. Code-check manager poskytuje užitečné příkazy pro další práci s importovanými položkami.

Otevřete přiložený projekt v aplikaci SAP2000 a spusťte analýzu pro získání výsledků.

Přejděte do položky Nástroje a zvolte  SAP2000v21PlugIn_IDEAStatiCa (pro verzi 22). A vyberte požadovaný styčník.

Automaticky se zobrazí Code-check manager a můžete pokračovat výběrem EN normy a potvrzením pomocí tlačítka Pokračovat.

Nový projekt byl založen a můžete začít s exportem. Nyní budete pokračovat s exportem do aplikace Connection.

Můžete začít výběrem Přípoje 3 a potvrdit příkazem Dokončit.

Po potvrzení se provede automatický přenos dat, Code-check manager importuje přípoj a vytvoří novou položku v seznamu exportovaných styčníků. 

Můžete pokračovat a zvolte tlačítko Otevřít v aplikaci Code-check manager. Ihned se automaticky otevře okno aplikace IDEA StatiCa Connection s exportovaným styčníkem. Všechny pruty, zatížení, průřezy, atd. byly automaticky přidány.

Pokud byste chtěli prozkoumat více možností pro BIM propojení se SAP 2000, můžete si přečíst  více v návodu pro BIM propojení s SAP 2000 .

3 Jak používat propojení (Tekla Structures)

Můžete pokračovat a exportovat stejný 3D model styčníku z Tekla Structures. Znovu využijete výhody BIM propojení a obdržíte finální návrh vašeho styčníku ze softwaru třetí strany.

Otevřete připojený projekt v aplikaci Tekla Structures. Poté v horní liště zvolte tlačítko IDEA STATICA.  Dále vyberte Code-check manager.

Automaticky se zobrazí Code-check manager, aplikace pro BIM propojení. Můžete pokračovat výběrem EN normy a potvrzením pomocí tlačítka Pokračovat pro zahájení BIM exportu.

Nový projekt byl založen a můžete začít s exportem. Nyní budete pokračovat s exportem do aplikace Connection.

Nyní celý styčník musí být nadefinován. Aplikace vás provede vyběrem v dolním přikazovém řádku Tekla Structures. Nejdříve vyberete bod, který bude reprezentovat teoretický střed celého styčníku. Výběr můžete potvrdit mezerníkem.

V dalším kroku vyberete všechny konstrukční prvky styčníku. První zvolený prvek bude nosný.  A potvrdíte mezerníkem.

Nakonec vyberete všechny zbývající entity spoje, jako jsou plechy, šrouby a svary. A opět potvrdíte mezerníkem.

Po potvrzení se provede automatický přenos dat, Code-check manager importuje přípoj a vytvoří novou položku v seznamu exportovaných styčníků. Přípoj a jeho části jsou zvýrazněny i v okně Tekla Structures.

Můžete pokračovat a zvolte tlačítko Otevřít v aplikaci Code-check manager. Ihned se automaticky otevře okno aplikace IDEA StatiCa Connection s exportovaným styčníkem. Všechny pruty, plechy, svary, atd. byly automaticky přidány.

Pokud byste chtěli prozkoumat více možností pro BIM propojení s Tekla Structures, můžete si přečíst  více v  návodu pro BIM propojení s Tekla Structures .

4 Jak zkombinovat Tekla Structures and SAP 2000

Data jsou připravena a můžete sloučit 3D model styčníku vytvořeného v Tekla Structures s vnitřními silami importovanými ze SAP2000.

Váš přípoj exportovaný z Tekla Structures je otevřený. Pokud ne, můžete jej znovu otevřít příkazem Otevřít v CCM v Tekla Structures. 

Vyberete příkaz Connection import  a najdete cestu k dříve exportovanému modelu styčníku z aplikace SAP2000 (je uložen tam, kde je uložen váš projekt v SAP2000  ve složce: Connections).

Účinky zatížení byly správně importovány.

5 Návrh

Pokud byste chtěli nebo je to nutné, můžete v IDEA StatiCa změnit, co potřebujete (změnit nastavení, přidat některé operace atd.). V tomto případě je návrh finální a není potřeba úprav.

6 Posudek

Analýzu spustíte příkazem Výpočet z pásu karet. Výpočetní model se automaticky generuje, výpočet je proveden a můžete vidět Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Přejdete na záložku Posudek a tam aktivujete Srovnávací napětí, Síť , abychom získali úplný obraz o tom, co se děje v přípoji. Můžete otevřít záložku Šrouby a projít si výsledky pro tyto položky.

7 Protokol

Dále, pojďte do záložky Protokol. IDEA StatiCa nabízí plně přizpůsobitelný protokol, který můžete upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

Pro posudek přípoje dle normy EN jste využili výhody BIM propojení a zkombinovaly modely přípoje z Tekla Structures a SAP2000.

8 Synchronizace modelů

Proces návrhu je iterativní cestou jak navrhnout a přizpůsobit jednotlivé části konstrukce a účinků zatížení tak, aby vše fungovalo a samozřejmě vyhovovalo dle platných norem. Obvykle to vyžaduje několik změn v celém procesu návrhu. Zde se přímo nabízí využít výhody funkce Synchronizovat a využít této výhody.

Opět jsme pro vás připravili samotné návody k tématu Synchronizace modelů v softwaru SAP 2000 (Kapitola 6) and Tekla Structures (Kapitola 7). Pokud chcete, můžete se o tom dozvědět více.

Vzorové projekty

Otevřít v aplikaci Viewer Stáhnout Stáhnout

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.