Jak zadat správnou pozici zatížení

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V případě kloubového připojení prutu je nutné nastavit polohu posouvající síly tak, aby působila ve skutečné pozici teoretického kloubu (v místě nulového ohybového momentu).

V prvním případě je zvolena nesprávná možnost pro tento typ připojení - síly v Uzlu.

Účinek ohybového momentu v místě předpokládaného kloubu vede k neočekávaným deformacím a nesprávnému chování modelu.

Pozici posouvající síly je třeba změni na síly v Šroubech (nebo do specifické Pozice).

Díky změně pozice zatížení je kloubové připojení správně zatíženo (bez ohybového momentu), a je tak dosaženo správného tvaru deformací a chování styčníku.

Pozn.: U některých operací, zejména při vytváření přípoje jako sestavy několika základních operací (např. výzstužný plech, ořez, rastr šroubů), nemá funkce pozice sil ve Šroubech efekt a nedojde k posunu pozice nulového ohybového momentu do teoretického kloubu.

V takovém případě musí být zvolena metoda pozice sil v Pozici a musí být zadána příslušná vzdálenost X mezi uzlem styčníku a teoretickým kloubem.

Související články

Tipy k poloze šroubů - čelní deska

Jak zadat předpjaté šrouby

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky