Jak vytvořit čepový spoj

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Čepové spoje zatím nejsou v IDEA StatiCa podporovaným typem modelu, jak z hlediska zadání čepu, tak také z hlediska posudků.

Jako náhradní řešení lze použít uživatelsky definovaný šroub. Šroub je možné upravit z hlediska geometrie i přiřazeného materiálu tak, aby odpovídal požadovanému čepu. IDEA StatiCa model přípoje analyzuje pomocí CBFEM výpočtu a posoudí všechny jeho části, kromě posudku čepu (ten je posouzen jako šroub). Čepy lze poté správně posoudit bokem pomocí sil, které je možné vyčíst ve výsledcích pro šrouby.

Některé normy, jako například Eurokód, umožňují za určitých okolností navrhnout a posoudit čepové spoje jako šroubové.