Jak vytvořit čep a čepový spoj

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Čepové spoje zatím nejsou v IDEA StatiCa podporovaným typem modelu, jak z hlediska zadání čepu, tak také z hlediska posudků.

Jako náhradní řešení lze použít uživatelsky definovaný šroub, kterým můžeme simulovat čep. Šroub je možné upravit z hlediska geometrie i přiřazeného materiálu tak, aby odpovídal požadovanému čepu. IDEA StatiCa model přípoje analyzuje pomocí CBFEM výpočtu a posoudí všechny jeho části, kromě posudku pro čep (ten je posouzen jako šroub). Čepy lze poté správně posoudit jiným způsobem (manuální posudek), přičemž je omžné použít síly vypočtené v IDEA StatiCa ve výsledcích pro šrouby.

Některé normy, jako například Eurokód, umožňují za splněných předpokladů navrhnout a posoudit čepové spoje jako šroubové.