Jak správně zadat Sb u ohybu smykové výztuže?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vzdálenost sb se uvažuje jako průmět ohybu do směru osy nosníku (resp. účinná délka ohybu) nebo u více ohybů jako jejich vodorovná vzdálenost. Pak probíhá detekce účinných vložek po průmětu předpokládané trhliny po přímce kolmé ke geometrii ohybů (modrá čerchovaná čára na obrázku).

Únosnost ohybů na smyk je dána následujícím vztahem. U různých vzdáleností ohybů se hodnota sb průměruje a použije se do vzorce.

Pro zohlednění menší účinnosti ohybů v místech menší šířky trhliny máme možnost použít redukci součinitelem kb , která je doporučována na hodnotě 0,75 (obecně < 1).

Dle normy by jsme taky měli zkontrolovat jestli dodržíme maximální vzdálenost ohybů

sb,max = 0,6 d (1 + cot α) (9.7N)