Jak se počítá posudek interakce?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Posudek interakce stanovuje únosnost průřezu s vlivem přírůstku vnitřních sil od smyku a kroucení. Obě části průřezu, jak beton, tak výztuž musí bezpečně přenést tlakové a tahové účinky způsobené vnějším zatížením.

Průřez může být současně vystaven normálové síle, ohybovým momentům a smykovým silám (N-M-M + V). U složitých konstrukcí, jako jsou mosty, může v průřezu působit ještě další složka, a tou je kroutící moment (T). Proto musíme vzít v úvahu všechny tyto složky (N-M-M + V + T) a posoudit průřez na jejich interakci.

Posudek interakce spočívá v posouzení betonu v tlaku, v ověření schopnosti výztuže přenášet dodatečné tahové síly způsobené smykem a kroucením v podélné výztuži a kombinace smyku a kroucení v příčné výztuži (třmíncích). 

Vysvětlíme si podrobněji, jak se v IDEA StatiCa RCS provádí posudek interakce podélné výztuže. Princip posudku interakce je založen na odezvě průřezu v důsledku působících ohybových momentů a normálové síly (N-M-M). Jakmile je odezva vypočtena, lze k podélné výztuži přičíst přírůstky tahových sil způsobených smykem a (nebo) kroucením a zakreslit je do pracovních diagramů betonářské výztuže. Znáte-li deformaci způsobenou smykem a (nebo) kroucením, můžete snadno zjistit, zda je ve výztuži rezerva, nebo ne.


Související články