Jak pracovat s orientací přípojného plechu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Orientace přípojného plechu vytvořeného pomocí výrobní operace Přípojný plech je určena pomocí Vztažných prvků. Vzájemná vazba je klíčem, protože orientace přípojných plechů je zvolena dle lokálního souřadného systému vztažných prvků. Pokud budete manipulovat s těmito parametry, změníte jednoduše orientaci přípojného plechu. 

Podívejte se na ukázku úpravy orientace přípojného plechu,kterou jsme předváděli v rámci jednoho z našich anglických webinářů: