Jak nastavit náhradní tenkostěnný průřez účinný na kroucení?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

I když je v programu IDEA StatiCa možné vyztužit průřez kvůli vyztužovacím výkresům a výkazu materiálu zcela detailně, některé vložky smykové výztuže (zejména ty otevřené) nemusí být účinné na kroucení nebo smyk. Zohlednění účinnosti na smyk nebo kroucení se řídí zaškrtávacím tlačítkem v pravé části v seznamu smykové výztuže. Nastavení si ukážeme na příkladu železobetonového I průřezu.

Pokud nastavíme určení náhradního průřezu ze skutečných třmínků dostaneme pravděpodobně očakávaný tvar a velikost

Pokud necháme program spočítat ho z obvodu a plochy dostaneme často nesmyslný tvar a velikost. K tomuto stavu se často dojde i nevhodnou volbou vložek účinných na kroucení.

Třetí nejobecnější možnost, je určit si náhradní průřez uživatelsky pomocí zadaných parametrů od těžiště průřezu.

Vliv náhradního průřezu na kroucení má dva dopady:

1) Plocha podélné výztuže účinné na kroucení je odvozena z vložek, které padnou dovnitř účinného průřezu

2) Plocha podélné výztuže účinné na kroucení stanovena stejným způsobem se zohledňuje nejen v posudku kroucení ale i v posudku interakce s kroucením