Jak nastavit efektivní čas pro výpočet průhybů?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pro výpočet průhybů a jejich posudek se používá zjednodušená metoda efektivního času. Při nastavování efektivního času se ve scéně zobrazuje schéma výpočtu TDA s přírůstky stálých a proměnných stavů (šedé linie). Červená linie reprezentuje náhradní aproximační křivku průběhu výpočtu průhybu dle zvoleného efektivního času.

Metoda shrne účinky všech přírůstků do efektivního času a spočítá všechny vypsané okamžité a dlouhodobé průhyby. Metoda doporučuje vkládat hodnotu efektivního času do místa aplikace největší části stálého zatížení anebo mezi časy aplikace dvou největších zatížení.

Kupříkladu poslouží aplikace vlastní tíhy -7,5kN/m v čase 14 dní a ostatního stálého zatížení -5kN/m v čase 60 dní. Jednoduchým rozpočtem v poměru zatížení se dopracujeme k hodnotě 32,4 dne stáří konstrukce.