Jak dlouho mi pojede IDEA StatiCa bez připojení k Internetu?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

72 hodin. Během této doby můžete vypnout/zapnout počítač. Licence je alokovaná na Váš počítač a nemůže ji používat nikdo jiný. Po 72 hodinách se licence automaticky odeberez Vašeho počítače a je dostupná kolegům.