Import účinků zatížení z MKP programu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Import účinků zatížení a kombinací zatížení z MKP programu do IDEA StatiCa je možné provést více způsoby - automaticky (výchozí), s manuálním výběrem, nebo s integrovaným kombinátorem.

Automatický způsob (výchozí)

Automatický způsob importuje z MKP programu účinky zatížení ze zatěžovacích stavů a kombinací zatížení definovaných v rámci třídy výsledků.

Chcete-li zvolit tento přístup, během procesu importu vynechejte nastavení zatížení v Code-check manažeru, jednoduše klikněte na Finish a otevřete vybranou položku.

Vnitřní síly ze všech 16 zvolených kombinací zatěžovacích stavů v rámci třídy výsledků RC1 bylo importováno pro posouzení v IDEA StatiCa.

Manuální způsob

Manuální způsob importuje zvolené zatěžovací stavy a kombinace zatížení z MKP programu. Tento postup je možné využít pro import např. pouze jednoho zatěžovacího stavu, skupiny kombinací zatížení, nebo úplně všech účinků zatížení naráz.

Chcete-li zvolit tento přístup, klikněte po vybrání položky v Code-check manažeru na Definici zatížení a postupujte podle následujících kroků.

Import účinků zatížení z MKP programu

Přeskočte první dva kroky tlačítkem Další a v okně Třídy výsledků odeberte skupinu třídy výsledků RC1 ze seznamu položek.

Přidejte všechny zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů (např. všech 32 kombinací zatěžovacích stavů ze skupin zatížení LG 5, LG7 a LG8), které chcete použít k posouzení v IDEA StatiCa.

Klikněte na Finish a otevřete importovaný model v IDEA StatiCa běžným způsobem.

Všech 32 zvolených kombinací zatěžovacích stavů bylo importováno pro posouzení v IDEA StatiCa.

Integrovaný kombinátor

Integrovaný kombinátor vyhodnocuje stávající zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů v MKP programu a snižuje jejich počet importovaný do IDEA StatiCa pouze na ty nejnepříznivějšé na základě ohodnocovacího algoritmu.

Chcete-li zvolit tento přístup, klikněte po vybrání položky v Code-check manažeru na Definici zatížení a postupujte podle následujících kroků.

Přeskočte první krok tlačítkem Další a v okně Kombinace vyberte skupinu třídy výsledků RC1 a vyberte metodu ohodnocení jako Obálka. Integrovaný kombinátor provede redukci existujících zatěžovacích stavů a kombinací zatěžovacích stavů v této skupině RC1 a vybere pouze ty nebezpečné. Naopak odfiltruje zdvojené zatěžovací stavy, nebo ty, které mají nižší hodnoty účinků zatížení.

V dalším okně Třídy výsledků je přidaná pouze třída výsledků RC1, kliněte na Hotovo.

V tomto případě se tedy importují vnitřní síly pouze z 11 kombinací zatěžovacích stavů namísto 16, což ušetří výpočetní čas analýzy při posouzení konstrukčního detailu v IDEA StatiCa.