Import dynamických zatěžovacích stavů z RFEM/RSTAB

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Import dynamických zatěžovacích stavů a dynamických kombinací zatížení z RFEM / RSTAB do IDEA StatiCa lze provést pomocí definice zatížení.

RFEM / RSTAB vypočítává ekvivalentní dynamické zatěžovací stavy a kombinace zatížení, které jsou získány např. ze spektrální analýzy  nebo jiného postupu pro vyjádření zatížení od seismicity. Tyto dynamické účinky zatížení lze také importovat do IDEA StatiCa pro analýzu a posouzení konstrukčních detailů.

Kromě modálních tvarů pro každý směr se vytvoří také obálky tříd výsledků pro směry X, Y a Z.

Při importu konstrukčního detailu z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa, ve Code-check manažeru klikněte na Definice zatížení.

Všechny dynamické zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů musí být vybrány a přidány ke skupině Variable base a typ musí být přepnut na Seismic Exclusive.

V dalším kroku jsou zobrazené importované obálky tříd výsledků vytvořené v RFEM/RSTAB. Změňte typ kombinací na ULS Seismic a vyhodnocení kombinací na Envelope.

V posledním kroku přidejte všechny zpracované obálky tříd výsledků pro analýzu v IDEA StatiCa do seznamu položek ve středním sloupci.

Klikněte na Finish a otevřte konstrukční detail v aplikaci IDEA StatiCa.

Dynamické kombinace zatížení jsou importovány pro výpočet a posouzení. IDEA StatiCa automaticky najde nejnepříznivější zatěžovací stav v obálkách výsledkových tříd pro každý směr X, Y a Z, aby se zkrátil čas výpočtu a vygeneruje + nebo - doplňkové zatěžovací stavy, takže analýza pokrývá obě amplitudy výkyvů.

Pozn.: SQRR a SQC kombinace nejsou vyhodnoceny a eventuelě je třeba je zadat manuálně.