Imperfekce

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Imperfekce jsou nepřesnosti v místě podpor, reziduální napětí v prvích, proměnlivé tloušťky plechů, nerovnosti prutů atd. Všechny tyto imperfekce jsou u prvku nahrazeny jejich ekvivalentní geometrickou imperfekcí. Všechny typy imperfekcí jsou popsány v Teoretických základech pro IDEA StatiCa Member.

IDEA StatiCa Member umožňuje zahrnutí lokálních imperfekcí pro jednotlivé tvary ztráty stability s maximální amplitudou v absolutní hodnotě. Obvykle stačí zadat imperfekce pro první tvar ztráty stability.

Určení imperfekcí je popsáno v příslušené národní normě. Například v Eurokódu (EN) je v EN 1993-1-1, Cl.5.3.2 (3) popsáno, kdy by měla být použita plastická analýza.

Amplituda e0 se volí podle následující tabulky.

Imperfekce

Dále je třeba rozhodnout, jestli:

  • prvek je zatížen převážně tlakovou silou a je předpokládán rovinný vzpěr, vzpěr kroucením nebo prostorový vzpěr
  • nebo pokud je prvek namáhán převážně ohybovým momentem a vybočuje klopením

U modelů s více analyzovanými prvky je nutné vyšetřit více vlastních tvarů ztráty stability.

Imperfekce prvku je možné v IDEA StatiCa Member zadat po vypočítání analýzy LBA (lineární analýza ztráty stability).

Imperfekce