Co znamená singularita v modelu?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Singularita je automatické varování, které informuje uživatele o problému v rámci modelu, který brání v provedení analýzy. Obvykle jde o chybějící svar mezi dvěma plechy, apod. Varování o singularitě je zobrazeno v okně modelu okamžitě po zahájení výpočtu.

Co znamená singularita?

Detailní informace o singularitách na modelu si můžeme prohlédnout v tabulce v Posudku v okně Výpočet, singularita je také vizuálně zvýrazněna posunem plechu ve 3D okně.

Co znamená singularita v modelu?

Ve videu je diskutován problém singularit, důsledky jejich vzniku na různých modelech a jak tyto modely opravit. Jsou ukázané také příklady, kde singularita může vzniknout.

Související články