AxisVM BIM propojení pro návrh styčníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento návod Vám ukáže, jak aktivovat a používat propojení mezi AxisVM a IDEA StatiCa Connection.

1 Jak aktivovat propojení

Po úspěšné instalaci obou programů spusťte IDEA StatiCa a začněte na záložce BIM.

Zvolte položku Aktivace BIM propojení… Během procesu se zobrazí zpráva "Spustit jako správce". Prosím potvrďte tlačítkem ANO.

 Zvolte Vaši verzi AxisVM a klikněte na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

Spusťte AxisVM. V nabídce Pluginy jsou nyní nainstalovány všechny 3 pluginy IDEA StatiCa.

2 Jak používat propojení

Otevřte připojený projekt in AxisVM, spusťte lineární analýzu.

Přejděte do položky nabídky Plugins a zvolte IDEA StatiCa Connection

 Otevře se okno průvodce, vyberte styčník a pruty, který chcete přenést do IDEA StatiCa Connection a klikněte na Connection.

V Průvodci klikněte na název styčníku, jeho schéma se objeví v pravém okně. Poté můžete pokračovat pomocí tlačítka Definice zatížení.

Otevře se nové okno a můžete zkontrolovat všechna zatížení a kombinace přicházející do IDEA z AxisVM.

Po kontrole všech zatížení a kombinací můžete kliknutím na Dokončit ukončit import tohoto styčníku do IDEA StatiCa.

Chcete-li importovat další přípoj, vraťte se zpět do AxisVM a vyberte uzel č. 8 a klikněte na tlačítko  Connection

Here we can go directly to the right 3D scheme on the right and click  Finish.

Zde můžeme jít přímo do správného 3D schématu vpravo a kliknout na Dokončit.

Stejný postup platí pro uzly 6 a 2

3 Návrh

Tento návod používá metrické jednotky. Můžete je nastavit v Projekt / Jednotky.

Začněte uzlem 4. Klikněte na Otevřít a objeví se okno s modulem Connection.

V horním pásu karet klikněte na +Operace a zvolte novou operaci Řez.

Upravte tabulku dle následujícího obrázku.

Nyní můžete přidat pomocí pravého tlačítka myši další operaci Čelní deska.  Změňte rozměry a svary dle následujícího obrázku.

Další operací bude Výztuha. Rozměry můžete změnit dle následujícího obrázku.

Nyní je nutno připojit prvek M9 operací Přípojný plech.

Tento plech je nutno přivařit ke stojině  prvku M16. Vyberte operaci Svary a nastavte hodnoty dle následujícího obrázku.

 Pro správnou polohu zatížení vyberte prvek M9 a změňte v Modelu polohu Síly v na "Šrouby". Další informace o správné poloze sil naleznete zde.

Poslední operací je operace Styčníkový plech pro připojení diagonály.

4 Posouzení

Nyní spustíme nelineární analýzu založenou na CBFEM. 

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. IDEA StatiCa nabízí plně přizpůsobitelný protokol pro tisk nebo uložení do upravitelného formátu.

Úspěšně jste přenesli styčník z AxisVM do IDEA StatiCa Connection, kde jste ho navrhli a dle platných norem posoudili.

6 Známá omezení pro AxisVM

 Viz dokument ze Znalostní databáze

Vzorové projekty

Otevřít v aplikaci Viewer Stáhnout

Související články

Známá omezení pro AxisVM

Jak zadat správnou pozici zatížení