Vzdělávání

Produkt

Kategorie

Štítek

34 výsledků

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete Prestressing & Detail 8.2

2 Reinforcement design

How to input the strength reduction factor according to ACI

Posouzení mezního stavu použitelnosti v oblastech diskontinuit

Topology optimization

Concrete Member BETA

Verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží

Numerické metody optimalizace výztuže prvků a detailů železobetonových konstrukcí

Na co slouží Topologická optimalizace?

Jak můžeme kombinovat CSFM s metodou vzpěra-táhlo?

Jak vytvořit realistickou příhradovou analogii pomocí Topologické optimalizace

Jak zjistit spotřebu betonářské výztuže v IDEA StatiCa Detail

Šablony vyztužení v IDEA StatiCa Detail

Pracovní diagramy v CSFM

Železobetonový T-průřez

Jak nastavit náhradní tenkostěnný průřez účinný na kroucení?

Bridges – Pier cap design

Design and code check of a pylon and indirectly supported corbel

Jak na ŽB rámy v aplikaci Member

Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily

Vyztužení a posudek pylonu v Madridu a nepřímé uložení konzoly nosníku

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.