Vzdělávání

Produkt

Kategorie

Štítek

19 výsledků

Smyk ve spáře mezi spřaženými částmi betonového průřezu

Zbytková únosnost

Jaké unikátní funkce má IDEA StatiCa Prestressing?

Proč IDEA StatiCa Prestressing?

Vzorové projekty z předpjatého betonu

Jak rychle se naučím používat IDEA StatiCa Prestressing?

Combining pre- and post-tensioned tendons

Lokálně zatížené oblasti

Předpjatý I průřez

Předpjatý sedlový nosník

I already have a tool for prestressed concrete design, why to bother with IDEA StatiCa Prestressing?

Equivalent load due to prestress and prestressing losses

RFEM BIM propojení pro návrh a posouzení betonového nosníku

Dealing with beam details

Letní webináře – Nejlepší přístup pro návrh předpjatého vazníku

Spřažený most o více polích

Předpjatá monolitická stropní konstrukce vylehčená polystyrenovými bloky

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.