Vzdělávání

Produkt

Kategorie

Štítek

24 výsledků

Parametrické šablony příčníků

Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

Midas Civil BIM link pro návrh mostních konstrukcí

How to apply a horizontal force occurring in the bridge bearing

How to deal with stress concentration in concrete details

Continuous composite bridge

Bridges – Pier cap design

Design and code check of a diaphragm using IDEA StatiCa Detail

Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků

Spřažený most o více polích

Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Mosty – Návrh zhlaví pilíře

Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail

Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2

Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí

Midas Civil – Fáze výstavby

Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference

Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.