Vzdělávání

Kategorie
Upřesnit výběr
Aplikace
Zobrazít více
Národní normy
Zobrazít více
BIM links
Zobrazít více
Obecná témata
Zobrazít více
Steel Topics
Zobrazít více
Concrete Topics
Zobrazít více
Mosty
Odborné publikace
30 výsledků

Parametrické šablony příčníků

Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

Midas Civil BIM link pro návrh mostních konstrukcí

Midas Civil BIM link pro návrh mostních ocelových konstrukcí

Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Interpretace výsledků na 3D prvcích

Kontakty v midas FEA NX+

Export 1D prvku do 3D tělesa

Stabilitní analýza obloukových prvků

Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků

Spřažený most o více polích

Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Mosty – Návrh zhlaví pilíře

Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail

Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2

Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí

Midas Civil – Fáze výstavby

Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference

Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.