Vzdělávání

Produkt

Kategorie

Štítek

57 výsledků

Novinky ve verzi IDEA StatiCa 9

Vzorové projekty ze železobetonu

Poznámky k vydání IDEA StatiCa 7.1

Posudky průhybů dle EN 1992-1-1

Zbytková únosnost

Vybrané zatěžovací stavy ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa přes XML

Axis VM BIM propojení pro návrh a posouzení betonového nosníku

Robot Structural Analysis BIM link pro návrh betonových konstrukcí

Proč je posudek interakce i po přitížení 100 %?

Jaké unikátní funkce má IDEA StatiCa Prestressing?

Continuous composite bridge

Structural optimization of a precast beam

BIM – Design and code-check of beams created in SCIA Engineer

What is coming in IDEA StatiCa 9.1 for Concrete

How to design RC beams and their details

What is new in IDEA StatiCa 8.2 for Concrete

Letní webináře – Nejlepší přístup pro návrh předpjatého vazníku

BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

Co je nového v IDEA StatiCa 9.1 Concrete

Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily

Co je nového v IDEA Statica 9.0 Concrete

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.