Stanovení zatížitelnosti mostu je obvyklou součástí projektové dokumentace. Připojte se na náš webinář, na němž se právě problematikou zatížitelnosti mostu budeme zabývat.

Webinář uvedeme normovými předpisy zabývajícími se problematikou zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. Pro demonstraci stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem v IDEA StatiCa byla vybrána estakáda převádějící dopravu na silnici I/43 na ulici Sportovní v Brně.

Abychom si usnadnili práci, s výhodou budeme využívat BIM propojení IDEA StatiCa & midas Civil.

Na webináři se dozvíte:

  • Úvod do problematiky stanovení zatížitelnosti mostů
  • Představení modelu mostu z předpjatého betonu v midas Civil
  • Jak zatížit konstrukci pro výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 v midas Civil
  • BIM – pracovní postup propojení midas Civil & IDEA StatiCa
  • Stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem
  • Interpretace výsledků

Webinář se bude konat v úterý 8. října 2019 v 13:00 pomocí aplikace GoTo Webinar.

Přihlásit se na webinář