Jak často čelíte situaci, kdy se musíte vypořádat se složitou topologií projektu, obtížnými ocelovými přípoji, netypickou stabilitní analýzou konstrukce nebo jinými nestandardními zadáními, která nepokrývají odborné publikace?

Připojte se k našemu webináři a odhalte více o softwaru a jeho průlomové technologii CBFEM.

Během webináře si osvětlíme výsledky stabilitní analýzy v IDEA StatiCa. Společně podnikneme cestu skrze tvary vybočení a kritické součinitele zatížení. Podíváme se na problematiku lokálního a globálního boulení a také na tenkostěnné prvky. Možná je na čase začít si hrát s přípoji, ne s nimi bojovat.

Webinář se koná v úterý 14.5. ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar.

Přihlásit se na webinář