Zveme vás na webinář, který bude zaměřený na modelování integrovaných betonových mostů. Ukázku provedeme na modelu silničního mostu založeného na pilotách se spřaženou mostovkou z předem předpjatých nosníků.

Hlubinné založení na pilotách je častým řešením u mostních konstrukcí ve složitých geologických podmínkách. Inženýři musí najít způsob, jak nejlépe vystihnout spolupůsobení podloží a samotné konstrukce. Program midas Civil nabízí několik možností pro řešení problematiky hlubinného založení. Na webináři si ukážeme a vysvětlíme, jak postupovat a na co si dát pozor při modelování těchto konstrukcí.

Webinář se koná v úterý 30. dubna od 13:00.

Na webinář se můžete přihlásit zde.