Zveme Vás na webinář, který bude zaměřený na modelování spřažených ocelobetonových železničních mostů. Ukázku provedeme na modelech komorového mostu se spřaženou horní mostovkou a modelu mostu s ocelovými I nosníky spřaženými s ŽB deskou.

Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce našly uplatnění převážně pro železniční, ale i silniční dopravu. Tyto konstrukce v sobě ukrývají spousty výhod, jak z pohledu statického působení u prostých nosníků, kde tahové namáhání přebírá ocelová část průřezu a tlakové betonová mostovka, tak také vykazují mnohem lepší vlastnosti z pohledu dynamického a únavového namáhání než například konstrukce ocelové. Betonová mostovka slouží též jako žlab pro kolejové lože a hlavně přispívá ke zvětšení tuhosti a únosnosti celé mostní konstrukce. Na webináři si ukážeme a vysvětlíme, jak postupovat při modelování těchto konstrukcí.

Webinář se bude konat 22. 1. 2019 ve 13:00 pomocí aplikace GoToWebinar. Zaregistrovat se můžete zde.