Krátké betonové konzoly jsou velmi častým prvkem průmyslových hal a budov. Musí odolávat obrovským zatížením jak ve svislém, tak ve vodorovném směru, a tudíž mohou být kritickým místem cele konstrukce. Inženýři většinou k návrhu používají metodu vzpěr a táhel, která je však velmi časově náročná a také neumožní vyhodnotit šířku trhlin nebo průhyb.

 

Připojte se na náš anglický wenbinář a podívejte se, jak je možné během pár minut navrhnout a posoudit krátkou konzolu v aplikaci IDEA StatiCa Detail, tentokrát podle americké normy ACI. Díky naší unikátní metodě CSFM (Continuous Stress Field Method) jsme schopni posoudit nejen mezní stav šířky trhlin a průhybu, ale i celkovou únosnost v prvním mezním stavu.

 

Webinář se koná ve středu 13. 3. 2018 v 11:00 a v 18:00 pomocí aplikace GoToWebinar.