Jo Gijbels jako belgický partner IDEA StatiCa byl přítomen v komisi při státních závěrečných zkouškách na Katolické univerzitě v Lovani, kde byla obhájena diplomová práce se zaměřením na porovnání výsledků programu IDEA StatiCa Connection a normy NBN EN 1993-1-8.

Studenti ve své práci porovnávali výsledky z IDEA StatiCa Connection a ručními výpočty dle normy NBN EN 1993-1-8. Byl prezentován výsledný rozdíl 2% mezi oběma metodami. Pokud by Vás tato práce zajímala, můžete se ozvat na email info@idea-rs.be.