Ověření a validace našich výpočtových metod jsou klíčovými součástmi dalšího vývoje softwaru. Porovnání výsledků poskytnutých IDEA StatiCa se skutečnými testy nám totiž poskytuje nenahraditelnou zpětnou vazbu.

Díky úzké spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně jsme dostali šanci ověřit aplikaci IDEA StatiCa Detail využívající unikátní metodu výpočtu CSFM (Compatible Stress Field Method) s reálným experimentem. Cílem projektu byla verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží. Výsledky analýzy jako napětí v betonu, napětí ve výztuži a průhyb byly porovnány s výstupy experimentu. Výsledky byly navíc ověřeny také v komerčním softwaru MIDAS FEA pomocí Smeared crack model.

Všechny tři ověřovací přístupy vykazovaly velmi podobné hodnoty ve všech sledovaných parametrech. Vizuální výstupy obou programů – IDEA StatiCa Detail a MIDAS FEA prokázaly, že jejich metody výpočtu poskytují zcela srovnatelné výsledky.

Napětí v betonu (midas FEA)

Napětí v betonu (midas FEA)

Napětí v betonu (IDEA StatiCa Detail)

Napětí v betonu (IDEA StatiCa Detail)

 

Napětí na výztuži (midas FEA)

Napětí na výztuži (midas FEA)

 

Napětí na výztuži (IDEA StatiCa Detail)

Napětí na výztuži (IDEA StatiCa Detail)

 

Měli bychom však zmínit jeden důležitý rozdíl ve srovnání všech typů analýz – zatímco analýza všech uvedených parametrů trvala několik hodin v FEA programu a experiment a měření v laboratoři trvalo několik dní, velmi podobné výsledky jsme získali s IDEA StatiCa Deail během několika minut.

Pokud vás porovnání výsledků zaujalo, brzy zveřejníme další podrobnosti o průběhu experimentu i srovnání pomocí obou programů. Zveme vás také na konferenci Betonářské dny 2019, kde výsledky z tohoto projektu budeme prezentovat.

Chtěli bychom vyzvat všechny naše uživatele – vyzkoušejte náš software, porovnejte naše výsledky s vašimi výpočty na papíře či v excelu, nebo je srovnejte s jinou softwarovou analýzou a sdílejte s námi vaše srovnání, výsledky a zjištění. Rádi od vás uslyšíme, jak vám IDEA StatiCa fungovala, jaké rozdíly nebo podobnosti jste našli. A samozřejmě, pokud vám v programu IDEA StatiCa chybí nějaká funkce, rádi o tom uslyšíme.