Lineární napětí po délce kabelu řeší daný problém.
Při prvotním návrhu je nutné zjistit, jestli posuzovaný nosník (průřez) vyhoví na omezení napětí v jednotlivých fázích výstavby. V aplikaci  IDEA Tendon Design můžeme najít záložku výpočtu lineárního napětí po délce kabelu, která stanoví obálku napětí pro fázi ihned po předepnutí kabelu a dále na konci životnosti. Z obdržené obálky a zobrazených maxim a minim napětí po délce kabelu posoudíme, zda konstrukce je realizovatelná či nikoliv.