Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto zvyšuje úroveň znalostí absolventů. Nově budou moci studenti navrhovat a posuzovat ocelové styčníky pomocí softwaru IDEA StatiCa Connection a to díky iniciativě vyučujících paní Ing. Janě Břicháčkové, panu Ing. Jiřímu Skalickému a také řediteli školy panu Ing. Pavlu Vackovi. Věříme, že nyní budou mít studenti větší rozhled v oboru statiky detailu konstrukcí a to povede k jejich lepšímu uplatnění v jejich profesní budoucnosti.