Použití BIM je budoucnost pro navrhování konstrukcí. Díky tomuto řešení je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě.

Ukážeme si, jak využít propojení při návrhu a posouzení železobetonového nosníku s ozuby a otvory z globálního modelu vytvořeném ve SCIA Engineer. Nejdříve exportujeme model z programu SCIA Engineer přes BIM prostředí do IDEA StatiCa Beam, kde navrhneme, vyztužíme a posoudíme zvolený průřez. Poté exportujeme model do aplikace IDEA StatiCa Detail, kde přidáme otvor a posoudíme oblast diskontinuity. Ukážeme si také možnost, jak posoudit celý nosník včetně otvoru a ozubu v aplikaci Detail pomocí nové metody CSFM (continuous stress field method) během několika minut.

Připojte se k našemu webináři, který proběhne v úterý 12. února 2019 ve 13:00.

Zaregistrujte se zde.